KEÇİ IRKLARIMIZ

 

Tiftik Keçisi

ankarakecisi

Yayılma Alanı :   Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri

Verim Yönü :  Tiftik ve et

Genel Tanımı :  Vücut küçük yapılı, ince ve zariftir. Başın yandan görünüşü dişilerde hafif içbükey ya da düz, tekelerde ise dışbükeydir. Sağrı omuzdan biraz yüksek, arka bacaklar önlerden biraz   daha uzundur. Yüz ve bacaklar dışında bütün be deni tarsal ve carpal eklemlere kadar ince yumuşak parlak ve lüleli tiftikle örtülüdür. Vücut rengi beyazdır. Daha az olarak krem , sarı, gümüşi gri, kahverengi ve siyah renkte olanlarına da rastlanır. Erkek ve dişiler boynuzludur. Boynuz yapısı erkeklerde burgu şeklinde kuvvetli, uzun ve geriye doğru hafifçe kıvrık, dişilerde ise daha zayıf, kısa ve arkaya kıvrıktır.

Yetiştirme Koşulları :  Özel bakım ve besleme istemez. Kışın basit, üç yanı kapalı sundurma ya da kapalı ağıllarda, diğer mevsimlerde açık alanlarda barındırılır. Sarp kayalık ve engebeli arazilerde rahatlıkla yetiştirilir. Sürü idaresi kolaydır. Ani yem değişikliklerine dirençlidir.

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri  
Cidago Yüksekliği (cm) 66   51 Laktasyon Süt Verimi (kg) 25- 50
Vücut Uzunluğu (cm) 67 58 Tiftik Verimi (kg) 2.8
Doğum Ağırlığı (kg) 2.7 2.5 Lüle Uzunluğu (cm) 15
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 45 35 Damızlık Yaşı (ay) 18
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 110   Oğlak verimi 1.1

 

 

 

Kıl Keçisi

kilkecisi

Yayılma Alanı:  Ege, Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri

Verim Yönü :  Kombine, süt, et ve kıl

Genel Tanımı :  Genellikle vücut orta irilikte olmakla birlikte, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar göstermektedir. Rengin genellikle siyah olması ne deniyle bazı bölgelerde kara keçi olarak adlandırıl   maktadır. Bununla birlikte  gri, kahverengi, mavi alaca ve kır renkli olanları da görülür. Tek renkli siyah bireylerde yüzde iki taraflı ağza kadar inen kahverengi veya beyaz lekelerle, bacak uçları ve süt aynası çevresindeki renk açılması yaygındır. Deri rengi koyudur. Erkekler ve d işiler çoğunlukla boynuzludur. Boynuzlar erkeklerde gelişmiştir, boynuz uçları arasındaki mesafe 60 -70 cm’ye ulaşabilmektedir. Boynuz, dişilerde geriye doğru  kıvrılmakta  bazen bir iki kıvrım yapabilmektedir ve erkeklerinkine göre daha zariftir. Boynuz kes iti oval   veya yuvarlaktır.

Irka  Özgü  Ayırıcı  Özellikler:  Anadolu’nun  her  türlü   iklim   ve  arazi  koşullarına  adapte olmuş,  kötü  bakım  ve  besleme  koşullarında  yetiştirilebilen,  sağlam  vücut  yapılı, hastalıklara  karşı  dirençli,  sıcak  ve  soğuğa  karşı  dayanıklı  bir  ırktır.   Fundalık  ve makiliklerden en iyi faydalanabilen ,  yürüme  yeteneği  iyi,   meyilli  ve  kayalık araziye  iyi   tırmanabilen   bir  ırktır.

Yetiştirme  Koşulları:  Yılın  hemen  tamamında   merada  barındırılabilir.  Genellikle  yüksek rakımlı   orman  içi   ve  orman  kenarı  köy  ve  mezralarında,  bölgelerinde  bulunan fundalıklar,   çalı  formundaki   bitkiler,  orman  içi   meralar,  anızlar  ve  nadasa  bırakılmış alanlardaki  otlarla  neredeyse  masrafsız  bir şekilde yetiştirilir.

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri  
Cidago Yüksekliği (cm)   69 Laktasyon Süt Verimi (kg) 98
Vücut Uzunluğu (cm)   68 Laktasyon Süresi (gün) 183
Doğum Ağırlığı (kg) 3.4 2.5 Üst Kaba Kıl/Kaşmir (g) 410 / 46
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 45- 90 40- 65 Damızlık Yaşı (ay) 18- 20
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 160   Oğlak verimi 1.1

 

 

 

Honamlı Keçisi

honamlikecisi

Yayılma Alanı :  Akdeniz Bölgesinin Toros Dağları etekleri, Antalya, Isparta ve Konya üçgeni

Verim Yönü :  Kombine, et, süt ve kıl

Genel Tanımı  :   Göçer yetiştiricilerin (Yörük) uzun yıllardır yetiştiricilik tercihleri sonucu oluşmuş bir ırktır. Vücut iri, uzun ve yüksek yapılıdır. Kaba ve ince kılları, kıl keçiye oranla daha kısadır. Ayrıca kuyruk yapıları da Kıl keçilerinden daha uzun ve püskül görünümüne sahiptir. Genellikle siyah renkli olmakla birlikte beyaz lekelere, kızıl ve gri renkte olanlarına da rastlanmaktadır. Siyah renklilerde yüzün iki tarafında ağza kadar inen kahverengi veya beyaz akıtma bulunmakta, bacak uçları ve süt aynası çevresinde renk daha açık olmaktadır. Deri koyu renklidir. Erkek ve dişiler genellikle boynuzludur.  Tekelerde boynuzlar dişilere göre daha iyi   gelişmiştir. Boynuz kendi ekseni etrafında kıvrımlı, kulakların  etrafında  geriye  doğru  yay  çizer,  uçları  aşağı  ve  öne  doğru  uzar.

Irka   Özgü  Ayırıcı  Özellikler:  İri   cüsseli,  yüksek  bacaklıdır.  Alt  çene  üst  çeneden uzundur.  Gözleri  belirgin  bir  şekilde  iri  ve  canlıdır.  Kulaklar  küçük  ve  kalındır.  Burun belirgin  bir  şekilde  dış bükeydir.  Uysal ve insana çok yakın bir ırktır.

Yetiştirme  Koşulları:  Geniş  ölçüde,  Akdeniz  bölgesinde  yörükler tarafından, bölgelerinde  bulunan  fundalıklar,   çalı  formundaki   bitkiler,  orman  içi  meralar,  anızlar  ve nadasa  bırakılmış  alanlardaki  otlarla  neredeyse  masrafsız  bir  şekilde  yetiştirilir.  Yılın hemen  tamamında   merada  arındırılabilen  bir  ırktır.   Bununla  birlikte  ağız  yapılarından dolayı  zayıf  meralardan  yeteri  kadar  yararlanamaz.  Zengin  mera  veya  ek  yemleme olanağına  sahip  işletmelerde   başarıyla yetiştirilmektedir. 

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri  
Cidago Yüksekliği (cm) 91 85 Laktasyon Süt Verimi (kg) 175
Vücut Uzunluğu (cm) 93   84 Laktasyon Süresi (gün) 270
Doğum Ağırlığı (kg) 3.5 3 Kıl Verimi (g) 500- 600
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 97   72 Oğlak verimi 1.9
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 200- 250   Damızlıkta Yaşı (ay) 18- 20
      Oğlak Karkas Ağırlığı (6 aylık yaşta, kg) 20- 23

 

 

 

Kilis Keçisi

kiliskecisi

Yayılma Alanı :  Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illeri

Verim Yönü :  Kombine, süt ve et

Genel Tanımı :  Vücut orta iri ve uzun yapılıdır. Göğüs ve sağrı iyi gelişmiştir. Sırt hattı düzdür. Boyun uzundur. Kilis yöresinde yetiştirilenler genellikle dışbükey bir baş profiline sahip iken, Hatay ilin -deki keçilerde baş profili düzdür. Çok iri sarkık   kulaklıdır. Kulak uzunluğu ortalama 28 cm dir. Çoğunlukla çene altında bir çift küpe bulunmaktadır. Vücut rengi çoğunlukla siyah olmasına rağmen, koyu kestane, kır, kızıl-kahve renkler ile lokal beyaz lekelere de rastlanabilmektedir. Baş ve kulaklar, vücut renginde olduğu gibi kimilerinde  tamamıyla siyah iken, kimilerinde kırçıl veya kahverengi akıtmalı olabilmektedir. Boynuzlu ve boynuzsuz  olanları mevcuttur. Erkekleri kalın,   kuvvetli ve uzun,  dişileri  kısa,  ince  ve geriye  kıvrık  boynuzludur.  Çok  iyi   gelişmiş,  sarkık  meme  tipindedir.   Meme  lobları belirgin  derecede  ayrılmış,  meme  başları  yana  doğru  dönüktür.

Irka   Özgü  Ayrıcı  Özellikler:  Sağlam  vücut  yapılı,  engebeli  arazilerde  uzun  yürüyüş kabiliyetli,  sıcak  ve  soğuğa  dayanıklı  ve  hastalıklara  karşı  dirençlidir.  Sütü  özellikle Maraş dondurması  üreticileri  tarafından   tercih   edilir.

Yetiştirme  Koşulları:  Aile  sürülerinde  bağ-bahçe  çevresinde  2-10  başlık,  ticari   olarak da  20-200  başlık  sürüler  halinde  yetiştirilir.  Yaz  ve  bahar  aylarında otlatılmak üzere Osmaniye, Adana ve Mersin illerine götürülür.

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri  
Cidago Yüksekliği (cm) 70 67 Laktasyon Süt Verimi (kg) 217
Vücut Uzunluğu (cm)   66 Laktasyon Süresi (gün) 227
Doğum Ağırlığı (kg) 3 2.8 Kıl Verimi (g) 550
Ergin Canlı Ağırlık (kg) 60 40 Oğlak verimi 1.4
      Damızlıkta Yaşı (ay) 16

 

 

 

Saanen Keçisi

turksaanen

Yetiştirme Alanı: Marmara ve Ege sahilleri

Verim Yönü: Kombine, süt ve döl

Genel Tanımı: Saf Saanen keçileri ve bölgede bulunan Maltız (malta keçisi: ada keçisi) ve kıl keçilerinin melezlenmesi  ile oluşturulmuştur. Türk Saanen keçisi süt beyazı renkten krem beyaza dek değişen tonlarda beyaz rengin hâkim olduğu bir genotiptir. Kıl uzunluğu oldukça kısa ve parlaktır. Deri esnek ve yumuşak olup sütçü bir yapıyı temsil eden niteliktedir.

Vücut narin, dişilik özelliklerini gösterir tipte, boyun ince ve uzun, baş narin ve göğüs kafesi geniş ve sağlam yapıdadır. Sağrı eğimi çok düşük olmayıp hafif eğimdedir.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler: Irkın temel karakteristiklerinden birisi kulak yapısıdır. Kulaklar kısa, dik ve oldukça hareketlidirler. Erkek ve dişiler boynuzlu veya boynuzsuz olabilecekleri gibi küpeli veya küpesiz de olabilirler. Erken gelişen bir ırktır. Döl ve süt verimi yüksektir. Adaptasyon yeteneği düşüktür.

Yetiştirme Koşulları: Uysal olan bu ırktan keçilerin yönetimi kolay olup sürü halinde veya bireysel yetiştirmeye uygun hayvanlardır. Türk Saanen keçilerinin süt verimleri ortalama 500 kg/laktasyon düzeyinde olup, bakım şartlarının iyileştirilmesi ile aynı sürüde 800 kg’a kadar süt üreten hayvanlara rastlanabilmektedir. Süt keçileri 200-300 gün sağılabilmektedir.

Ayrıca bu ırk yerli keçi ırklarına göre daha az hareketli olup entansif yetiştirme koşullarına daha uyumludur.

 

 

 

Norduz Keçisi

norduzkecisi

Yayılma Alanı :  Van ili Gürpınar ilçesi Norduz  bölgesi

Verim Yönü:  Kombine, süt, et, kıl

Genel Tanımı:  Vücut orta iriliktedir. Esas renk siyah olmakla birlikte  siyah olmakla beraber, beyaz, krem, siyah beyaz,  gri, kül, kahverengi ve sütlü kahve renkliler de  görülür. Erkekler boynuzludur, boynuzlar uzun,   sağlam, yukarı doğru ve her iki yanda arkaya doğru  hafif eğimlidir. Dişiler genel olarak boynuzsuz dur,  boynuzlu dişilerin boynuz yapısı erkeklere göre   daha küçük ve incedir. Bazen spiral şekilde aşağı  doğru eğimlidir.

Irka   Özgü  Ayırıcı  Özellikler:  Uzun  ve güçlü  boynuzları  tekelere   görkemli  bir görünüm  kazandırmaktadır.

Yetiştirme  Koşulları:  Engebeli  ve  eğimli  arazi  yapısına  sahip,  bitki  örtüsü  ve  su kaynaklarınca  zengin  olan  Norduz  Bölgesi’ndeki  alçak  ve  yüksek  otlaklarda yetiştirilmektedir.  Kar  yağışının  yoğun  ve  sıcaklığın   düşük  olduğu  kış  aylarında   ağılda saman  ve kesif yemle beslenmektedir. 

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri  
Cidago Yüksekliği (cm)   65 Laktasyon Süt Verimi (kg) 95
Vücut Uzunluğu (cm)   68 Oğlak Karkas Ağırlığı (kg) 11
Doğum Ağırlığı (kg) 3.0 2.7 Damızlık Yaşı (ay) 18
18 Aylık Canlı Ağırlık (kg)   48 Oğlak verimi 1.1
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 133      

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DUYURULAR