SİİRT RENKLİ TİFTİK KEÇİSİ HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

Siirt'te geçmiş yıllarda sayısı yüz binleri geçen tiftik keçisi, 90'lı yıllardaki göçlerle birlikte azalan küçükbaş hayvancılık ile birlikte tiftik keçisinin nesli de tükenme aşamasına geçmişti. Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak yok olma sınırına gelen renkli tiftik keçilerinin, yok olma hızını düşürmektir. Öncelikli hedef çiftçinin gelirinin artırılması sağlanarak, artan gelirle birlikte üretimin artmasını sağlamaktır. 

 

Siirt'te yok olma safhasına gelen renkli tiftik keçilerinin neslinin sürdürülmesi için 2011 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında yürütülen Siirt Tiftik Keçisi Halk Elinde Ülkesel Islah Projesi ile birlikte 28 çiftçiyi projeye dahil ederek toplamda 6300 renkli tiftik baş keçi koruma altına alınarak projeye dahil edilmiştir. Proje kapsamında Siirt renkli tiftik keçilerine tespit küpeleri takılmış olup Siirt merkez, Şirvan ve Aydınlar ilçelerinde toplam 8 köyde 28 çiftçiyle proje yürütülmüştür. 500 safkan tiftik tekesi sürülere dahil edilerek renkli tiftik keçilerinin artması amaçlanmıştır. Projede tüm yetiştiricilerimiz eğitilerek, doğum kayıt defterleri dağıtılmış, kayıtların tutulması sağlanmıştır. Doğumdan sonra, 1 aylık ve 2 aylık olmak üzere oğlak tartımları alınarak gelişim dönemleri raporları tutulmuştur.

 

 

 

                                             

Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında yürütülen Siirt Tiftik Keçisi Halk Elinde Ülkesel Projesi kapsamında renkli tiftik keçisi yetiştiricilerine destekleme sağlamıştır. Siirt Tiftik Keçisi Halk Elinde Ülkesel Projesi kapsamında Renkli Tiftik Keçisi korumaya altına alınarak üreme faaliyetleri kontrol edilerek nesilleri sürdürülmektedir.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DUYURULAR