Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinden oluşan heyet, 17 Şubat 2014 tarihinde Birliğimizi ziyaret ederek bazı işletmelerde çeşitli incelemelerde bulundu.

Heyette ; Hayvancılık Genel Müdürü  Mustafa KAYHAN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati TULGAR,  Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkan Vekili Ramazan KOÇAK, , Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel AYHAN , Genel Başkan Yardımcısı Nihat ÇELİK ve Genel Sekreter Veysel ÖREN yer alırken, Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Salih Çildem ile  Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsünden  Dr.Şükrü DURSUN ve Dr Eyüp BAŞER heyete Eskişehir’de katıldılar.

Heyet önce Eskişehir İlinin Gülçayır/ Sivrihisar köyünde bulunan Erdal KAYA ve Mehmet ALTINTAŞ’a ait işletmelerini ziyaret ederek, işletmelerde bulunan Orta Anadolu Merinosundaki durumu ıslah açısından görme imkanını buldu. Burada bir açıklama yapan Genel Başkan Veysel AYHAN, projelerin başladığı günden bu güne çok fazla yol katedildiğini vurgulayarak, “ Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ” alt projelerinin başarıyla uygulandığını ve projenin alanında sivil toplum kuruluşları ve devletle ortaklaşa yürütülmesi bakımından Dünya’da örneğine az rastlanan bir proje olduğunu belirterek, sürülerde elden aşım yapılarak soy kütüğü sistemin oluşturulduğu ve bu çalışmaların somut çıktılarının işletmede gözlemlendiğini ifade etti.

Proje Lideri Dr.Şükrü DURSUN ve Eskişehir Birlik Başkanı Mehmet KÖKSAL sürülerin verim kayıtlarına ilişkin olarak projenin başladığından bugüne kadar kuzuların 120. gün ağırlığında ortalama 5 kg et verim artışının sağlandığını, ayrıca 120. gün ağırlığının damızlık seçiminde önemli bir kriter olduğunu, uygulanan ıslah programı ve seleksiyonla damızlığa seçildiklerini, ikizlik oranında çevre şartlarının iyileştirilmesine bağlı olarak %20-25 lik bir artışın olduğunu, koçlarla elden aşım yapıldığı için doğan kuzuların kaliteli ve üniform bir yapıda olduğunun gözlendiğini belirttiler.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati TULGAR, Proje sürülerindeki verim artışları hakkındaki genel bir bilgi vererek, projeler sayesinde yetiştiricinin bilinçlendiğini ve sürülerinin saf ırk olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Yetiştirici Mehmet ALTINTAŞ, 8 senedir sürüsünde saf ırk yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyerek yetiştirdiği damızlık hayvanlardan memnun olduğunu, doğan kuzular içerisinde 8 kg doğum ağırlığı elde edildiğini ve 120 gün sonunda bazılarının 45-50 kg canlı ağırlığa ulaşarak ikizlik oranının %25 arttığından bahsetti. ALTINTAŞ, ıslahta damızlık değeri belli olan koçların çok önemli olduğunu, ayrıca Bölge olarak Orta Anadolu Merinos ırkında damızlık koç ve koyunların genetik yapılarının iyileştirildiğini ifade etti.

Ziyaret esnasında ikiz doğum gerçekleştiren bir koyunun kuzularının tartılmasında birinin 5,4 kg diğerinin de 7 kg doğum ağırlıklarının olduğu görüldü. Doğan kuzuların tartımları yapılarak kulak küpeleri takıldı. Ve verim kayıt defterine annesinin ve kendisinin kulak numaraları ve kuzuların doğum ağırlıkları kaydedildi.

Heyette ; Hayvancılık Genel Müdürü  Mustafa KAYHAN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati TULGAR,  Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkan Vekili Ramazan KOÇAK, , Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel AYHAN , Genel Başkan Yardımcısı Nihat ÇELİK ve Genel Sekreter Veysel ÖREN yer alırken, Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Salih Çildem ile  Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsünden  Dr.Şükrü DURSUN ve Dr Eyüp BAŞER heyete Eskişehir’de katıldılar.

Heyet önce Eskişehir İlinin Gülçayır/ Sivrihisar köyünde bulunan Erdal KAYA ve Mehmet ALTINTAŞ’a ait işletmelerini ziyaret ederek, işletmelerde bulunan Orta Anadolu Merinosundaki durumu ıslah açısından görme imkanını buldu. Burada bir açıklama yapan Genel Başkan Veysel AYHAN, projelerin başladığı günden bu güne çok fazla yol katedildiğini vurgulayarak, “ Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ” alt projelerinin başarıyla uygulandığını ve projenin alanında sivil toplum kuruluşları ve devletle ortaklaşa yürütülmesi bakımından Dünya’da örneğine az rastlanan bir proje olduğunu belirterek, sürülerde elden aşım yapılarak soy kütüğü sistemin oluşturulduğu ve bu çalışmaların somut çıktılarının işletmede gözlemlendiğini ifade etti.

Proje Lideri Dr.Şükrü DURSUN ve Eskişehir Birlik Başkanı Mehmet KÖKSAL sürülerin verim kayıtlarına ilişkin olarak projenin başladığından bugüne kadar kuzuların 120. gün ağırlığında ortalama 5 kg et verim artışının sağlandığını, ayrıca 120. gün ağırlığının damızlık seçiminde önemli bir kriter olduğunu, uygulanan ıslah programı ve seleksiyonla damızlığa seçildiklerini, ikizlik oranında çevre şartlarının iyileştirilmesine bağlı olarak %20-25 lik bir artışın olduğunu, koçlarla elden aşım yapıldığı için doğan kuzuların kaliteli ve üniform bir yapıda olduğunun gözlendiğini belirttiler.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Necati TULGAR, Proje sürülerindeki verim artışları hakkındaki genel bir bilgi vererek, projeler sayesinde yetiştiricinin bilinçlendiğini ve sürülerinin saf ırk olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Yetiştirici Mehmet ALTINTAŞ, 8 senedir sürüsünde saf ırk yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyerek yetiştirdiği damızlık hayvanlardan memnun olduğunu, doğan kuzular içerisinde 8 kg doğum ağırlığı elde edildiğini ve 120 gün sonunda bazılarının 45-50 kg canlı ağırlığa ulaşarak ikizlik oranının %25 arttığından bahsetti. ALTINTAŞ, ıslahta damızlık değeri belli olan koçların çok önemli olduğunu, ayrıca Bölge olarak Orta Anadolu Merinos ırkında damızlık koç ve koyunların genetik yapılarının iyileştirildiğini ifade etti.

Ziyaret esnasında ikiz doğum gerçekleştiren bir koyunun kuzularının tartılmasında birinin 5,4 kg diğerinin de 7 kg doğum ağırlıklarının olduğu görüldü. Doğan kuzuların tartımları yapılarak kulak küpeleri takıldı. Ve verim kayıt defterine annesinin ve kendisinin kulak numaraları ve kuzuların doğum ağırlıkları kaydedildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DUYURULAR